ALGEMENE VOORWAARDEN MARGJE BRAAM FOTOGRafie

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle producten en diensten die worden aangeboden door Margje Braam Fotografie.

Door het afnemen van producten en diensten van Margje Braam Fotografie stemt u automatisch in met deze voorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken vóór aanvang van de reportage.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

FOTOGRAFIE

De fotografie vindt plaats op afspraak, waarbij de datum, tijd en het fotopakket afhangen van wat er tussen de klant en fotograaf is overeengekomen.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Margje Braam Fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Bijvoorbeeld; het klaarmaken van het paard of omgeving

Bij elke fotoreportage zal de fotograaf een selectie maken van de foto’s. Deze selectie zal bestaan uit de naar de mening van de fotograaf beste foto’s, om zo de stijl van de fotograaf vast te leggen in de reportage.

De fotoreportage wordt pas als volledig beschouwd nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te bepalen welke foto’s wel of niet geschikt zijn om aan u te laten zien. Het is niet mogelijk om een beroep te doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te laten zien.

De foto’s worden bewerkt en geretoucheerd volgens de beeldstijl van de fotograaf.

LEVERING

Margje Braam Fotografie streeft ernaar om de foto’s binnen 20 dagen na de dag van de fotoreportage te leveren.

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

Margje Braam Fotografie levert geen afdrukken.

Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Margje Braam Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

BETALING

Door uw bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met deze betalingsvoorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle bestellingen.

U dient het verschuldigde bedrag van uw factuur binnen 10 dagen te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Als u het bedrag niet of niet volledig betaalt binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met 5 euro administratiekosten. Als het bedrag na een derde herinnering na de factuurdatum nog niet volledig is betaald, ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

REISKOSTEN

De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps

AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES

Wanneer foto’s worden geleverd, blijven de auteursrechten altijd bij de fotograaf. Als u een digitale foto of afdruk koopt, krijgt u alleen het fysieke product en niet de rechten op de foto’s.

Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. De prijs is inclusief het recht om de foto’s voor privégebruik te gebruiken. Voor ander gebruik, zoals in commerciële contexten of wedstrijden, is toestemming van de fotograaf vereist. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

Elk recht op publicatie is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, de nieuwe eigenaar geen recht heeft op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf moeten betalen voor eventuele afdrukken, digitale bestanden en publicaties die ze willen gebruiken.

Indien u tekst- of beeldmateriaal van Margje Braam Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Margje Braam Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

Bij publicatie moet altijd vermeld worden dat de foto’s zijn gemaakt door Margje Braam Fotografie.

Wijziging van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de fotograaf. Bij publicatie op sociale media mogen geen filters, kleuraanpassingen of bijsnijdingen worden gebruikt (tenzij de sociale media deze automatisch bijsnijdt).

De fotograaf heeft het recht om de foto’s te gebruiken voor zijn/haar normale marketingactiviteiten, zoals op de website, sociale media, drukwerk en als referentiefoto’s voor toekomstige klanten. Alle foto’s van de fotograaf zijn beschermd door het auteursrecht.

Als er gebruik wordt gemaakt van een fotografisch werk zonder overeenstemming, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op een vergoeding van ten minste 3 keer de gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van 300 euro.

KLACHTEN

De klant dient de geleverde foto’s en producten zo snel mogelijk te controleren. Eventuele klachten moeten binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde foto’s bij de fotograaf worden ingediend. Daarna wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.

Indien u niet tevreden bent over de geleverde producten of diensten, is het niet mogelijk om geld terug te eisen. In plaats daarvan kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te behalen. Dit is echter alleen mogelijk als er binnen 2 dagen na de reportage een officiële klacht is ingediend conform KLACHTEN punt 1.

Het is in geen enkel geval mogelijk om (schade)claims in te dienen tegen de fotograaf, in welke vorm dan ook.

Tijdens de fotoreportage bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Eventuele schade aan uzelf, uw eigendommen of anderen kan op geen enkele manier worden verhaald op de fotograaf.

Het deelnemen aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

ANNULEREN

Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Annulering daarna wordt er een percentage van 50% in rekening gebracht.

Indien er twee dagen voor de fotoreportage geen gehoor/communicatie is tussen klant en Margje Braam Fotografie kan de fotoreportage kosteloos geannuleerd en opnieuw gepland worden door Margje Braam Fotografie.

Het weer is een onvoorspelbare factor die van invloed kan zijn op de mogelijkheden om foto’s te maken. Hoewel foto’s bij bewolking en zonneschijn wel mogelijk is, is het bij regen niet haalbaar vanwege het risico op beschadiging van de apparatuur.

Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Margje Braam Fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Margje Braam Fotografie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Margje Braam

Margje Braam Fotografie

Www.margjebraamfotografie.nl

KVK: 71749497